EMITEP s.r.o., Žalanská 296, 415 01 Teplice 

   ***  AUTORIZOVANÁ LABORATOŘ MĚŘENÍ EMISÍ  ***  AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ***  


ČLEN  ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH  LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ (ALME)

Vítejte na stránkách naší společnosti.

Společnost EMITEP s.r.o. vznikla transformací sdružení EKOTEP, které působilo v oblasti měření emisí a tepelné techniky od roku 2002. Toto sdružení bylo založeno bývalými pracovníky VÚSU a.s., Teplice, kteří v daném oboru pracují již řadu let.
 
 Mezi základní oblasti naší působnosti patří zejména:
                                  Kontakty                                                                 Dokumenty          

    
Upozorňujeme, že neprovádíme měření emisí mobilních zdrojů znečištění (automobilů).